Dyplomująca pracownia Grafiki Warsztatowej dla studentów lat 2-5 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założona przez Andrzeja Węcławskiego w 2007 roku.

PROGRAM

Program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki warsztatowej opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Ważnym elementem programu jest wpajanie zasad technologii grafiki warsztatowej – techniki druku cyfrowego, druku offsetowego, technik przedrukowych jak też klasycznych technik graficznych oraz unikatowych metod tworzenia obrazu.

Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym, w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych, stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym. Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących, jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji – grafika artystyczna w sieci internetowej, wykorzystanie grafiki warsztatowej do pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/ oraz dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną.

PROF. ANDRZEJ WĘCŁAWSKI

Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1986 roku związany z tą Uczelnią. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Grafiki, Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Członek jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych m.in.: Triennale Grafiki Polskiej (Katowice 2003, 2006, 2009, 2012), Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki (Łódź 2008), Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – Grand Prix Młodej Grafiki, przewodniczący Jury (2009). Przewodniczący Jury Kwalifikacyjnego, Triennale IMPRINT 2008,2011). Kurator wielu wystaw grafiki polskiej. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. Zorganizował ok. 30 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ok. 300 wystawach zbiorowych.

W swoich pracach graficznych łączy tradycyjny warsztat graficzny z elementami druku cyfrowego i unikatowymi metodami tworzenia odbitki graficznej. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego (2007), Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja  (2007), Pegaza – nagrodę artystyczną ASP w Warszawie (2007), Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu (2009), uhonorowany medalem Gloria Artis (2011).

Professor of Visual Arts; his art practice includes printmaking, painting and drawing. Since 1986, associated with the Academy of Fine Arts in Warsaw. Head of Department of Printmaking; 2002-2005 and 2005-2008, Dean of the Faculty of Graphic Arts. Jury member of numerous national and international competitions, including: Polish Print Triennial (Katowice, 2003, 2006, 2009), International Triennial of Small Graphic Forms (Łódź, 2008), International Print Triennial in Krakow – Grand Prix of Young Graphics, Chairman of the Jury (2009). Chairman of the Qualifying Panel, IMPRINT 2008. Curator of many exhibitions of Polish graphic art. He received many awards and honors, including the Grand Prix in the competition for the Günter Grass Foundation Daniel Chodowiecki Prize (2007), Prix de la Ville Sarcelles, 13th Biennial in Sarcelles, France (2007), Pegasus – the art prize of the Warsaw Academy of Fine Arts (2007), Grand Prix of IV International Drawing Competition in Wrocław (2009).

DR MATEUSZ DĄBROWSKI

Mateusz Dąbrowski zajmuje się grafiką artystyczną i malarstwem.

W 2005 roku obronił dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej, prof. R. Strenta, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2010 otrzymał tytuł doktora sztuki. Od 7 lat pracuje jako asystent dydaktyczny. Prowadzi też zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Miał 16 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych. Uczestnik plenerów i wystaw organizowanych przez Bożenę Kowalską.

Otrzymał kilka prestiżowych nagród, takich jak: Grand Prix dla Młodej Grafiki Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w 2009 roku; Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2011; Nominacja do nagrody na 14. Międzynarodowym Biennale Grafiki w Tajwanie w 2010 roku. Otrzymał Nagrodę Regulaminową i był nominowany do Grand Prix w konkursie 6. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach ’06.

W 2006 roku został wyróżniony Pierwszą Nagrodą Artystyczną ufundowaną przez firmę Siemens, oraz stypendium (2. miejsce) w Konkursie o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego w Sopocie. Wyróżniony Nagrodą Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz kilkoma nagrodami w konkursie Grafika Warszawska w 2006 i 2005 roku.

Mateusz Dąbrowski does printmaking, painting.

He did the diploma in 2005, in the Studio of printmaking on Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2010 He got PhD in Arts. For 7 years he has worked as a teaching assistant, in the Studio of Printmaking in AoFA in Warsaw. He has also conducted classees in drawing and painting at The College of the Applied Computer Science and Managing in Warsaw.

He has had 16 idividual shows and has participated in over sixty collective exhibitions.

He has got a few prestigious awards, such as: the Prime Minister’s Award in 2011. He was nominated for the award of The 14th International Print Biennial in Taiwan in 2010. He got Grand Prix for the Young Polish Graphics on the International Print Triennial in Cracow in 2009. He was given a grant by the Ministry of the Culture and the National Heritage.

He received Regulation Award and was nominated for the first prize in the 6th Triennial of Polish Prints in Katowice 2006. In 2006, he was also awarded the First Artistic Prize by the Siemens company, and He was given a scholarship in the Competition for the Daniel Chodowiecki in Sopot. He was given the Award of the National Museum in Warsaw, as well a few awards in the competition of the Warsaw Printmaking in 2006 and 2005.

DR KAMIL ZALESKI

W 2008 roku obronił dyplom na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Henryka Cześnika. W 2012 otrzymał tytuł doktora sztuki za cykl prac pt. „Resuscytacja”, której promotorem był prof. Andrzej Węcławski. Obecnie pracuje jako asystent na studiach wieczorowych na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest adiunktem w Viamoda Szkoła Wyższa w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Otwarta Pracownia.

Wybrane wystawy:

 • 2018 5th Graphic Art Biennial, Szeklerland, Romunia
 • 2018 4th Biennial print exhibition, Crains, Australia
 • 2018 Situace Sitotisku, CK Morawska Ostrawa, Czechy
 • 2018 Wielość w jedności, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
 • 2015 Rzeczywistość/i, Otwarta Pracownia, Pałac Sobieskich, Lublin
 • 2014  „Zaleski/Dąbrowski”, Galeria Koszarowa, Katowice
 • 2013 Cutting-edge Printmaking, Galeria Centrum Sztuk Użytkowych, Wrocław
 • 2013  Gdzie jest grafika?, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
 • 2010 14th International Biennial Print Exhibition, Tajpej, Taiwan
 • 2009„Poletko Pana H.”, CSW Łaźnia, Gdańsk
 • 2009 „European Exchange forum”, Namedy Burg, Namedy, Niemcy
 • 2007„Młodzi artyści – młoda sztuka”, Galeria Grodzka, BWA w Lublinie