Praca dyplomowa Ernesta Ziemianowicza „Wewnątrz, zewnątrz” jest pod wieloma względami przedsięwzięciem wyjątkowym. Zrealizowana w Pracowni Grafiki Artystycznej /Pracownia nr 6/ ma charakter multimedialnej instalacji. Autor połączył ze sobą elementy druku cyfrowego, animacji, kadrów filmowych i dźwięku, rozszerzając pojęcie i sposób prezentowania grafiki artystycznej. Powstała realizacja, która ma działanie totalne. Widz może śledzić prezentowaną historię na wielu planach jednocześnie. Płaszczyzny grafik ożywają, pojawiają się fragmenty filmów, całość emanuje niezwykłym światłem. Instalacja tworzy klimat przypowieści filozoficznej. Na różnych obszarach trwa nieustanna walka o dominację. To co wewnętrzne konfrontowane jest z tym co zewnętrzne. Intensywność przekazu, wielość nakładających się obrazów i dźwięków stwarza wielorakie możliwości interpretacyjne. Ernest Ziemianowicz należy do grona grafików, którzy w śmiały sposób wykorzystują nowe środki ekspresji, podejmują ryzyko, przekraczają ustalone konwencje. Należy podkreślić dużą wiedzę i biegłość autora w posługiwaniu się współczesnym warsztatem graficznym poszerzonym o obszar multimediów. Dyplom Ernesta Ziemianowicza jest podsumowaniem jego wcześniejszych realizacji w Pracowni nr 6, nagradzanych i pokazywanych na ważnych wystawach. Powstała interesująca instalacja łącząca w wysublimowany sposób różne formy narracji i sposoby ekspresji. Ernest Ziemianowicz jest dojrzałym i świadomym twórcą. Warto śledzić jego kolejne poczynania.
Serdecznie gratuluję. Znakomity dyplom.

Prof. Andrzej Węcławski