Targowisko, bazar, rynek to miejsca od wieków stymulujące rozwój cywilizacji. To miejsca handlu, spotkań, wymiany dóbr i idei. Praca dyplomowa Eweliny Trzecieckiej „Targowisko” odnosi się do tego obszaru znaczeń. Współczesne targowiska, które jak osławiony „Bazar Europa” odegrały znaczącą rolę w transformacji naszej rzeczywistości, stały się inspiracją omawianej pracy. Takie miejsca posiadają swoistą estetykę tymczasowości. Były budowane z najróżniejszych materiałów, są nasycone wieloma rodzajami materii. Prace z prezentowanego cyklu posiadają formę kwadratu, co ma odniesienie do kształtu bazarowych boksów. Grafiki mają charakter wielowarstwowy. Zostały zrealizowane w różnych technikach druku cyfrowego. Pierwszą warstwę pracy wydrukowano na papierze, kolejną na fizelinie, całość po zmontowaniu eksponowana jest na podłożu ze styroduru. Należy podkreślić adekwatne użycie materiału do przedstawianych treści. Autorce udało się zaprezentować wybrany temat w interesującej formie plastycznej. Nie ma tu nachalności i dosłowności, reporterskiego zachłyśnięcia ciekawym tematem. Ewelina Trzeciecka wykorzystuje fotografię jako materiał do tworzenia prac graficznych, które poprzez wielowarstwowość, przenikanie uzyskały swoją nową graficzną postać. Prace, obiekty, prowokują widza do odsłaniania przysłoniętych fizeliną obrazów. Ewelina Trzeciecka nie komentuje i nie wartościuje przedstawianego świata. Jest obserwatorem, ale też kreatorem opowieści. Trafnie dobiera kadry, różnicuje materie, zestawia ze sobą poszczególne warstwy obrazów. W tych działaniach można odnaleźć jej autorskie pasje, umiejętność obserwacji i konstruowania narracji poprzez obraz.

Prof. Andrzej Węcławski