Aleksandra Owczarek studiowała w Pracowni nr 6 w latach 2006-2011. W roku akademickim 2010/2011 obroniła pracę dyplomową, za którą otrzymała wyróżnienie Rektora ASP w Warszawie oraz nominację do udziału w wystawie- konkursie najlepszych dyplomów artystycznych w Gdańsku. Praca dyplomowa Oli Owczarek koncentruje się na problemie przedstawienia figury człowieka. Rozważaniom na temat figuracji we współczesnej grafice towarzyszą spostrzeżenia dotyczące cielesności. Autorka posługuje się tradycyjnym warsztatem graficznym, wykorzystując go w bardzo specyficzny sposób. Poszczególne prace z cyklu powstały poprzez wielokrotne nadrukowywanie fragmentów matryc, użycie szablonów i fakturalnych materiałów. W takim ujęciu, grafika uzyskała całkowitą autonomię unikatowego dzieła. Najistotniejszy stał się proces twórczy i wyzwolona kreatywność. Powstało bardzo interesujące dzieło o dużej intensywności, bogactwie formalnym i silnym przekazie artystycznym.

Prof. Andrzej Węcławski