Praca dyplomowa Iwony Burnat „Po części”, to cykl monumentalnych grafik wykonanych w tradycyjnych technikach graficznych. Z przygotowanego zestawu matryc autorka wykorzystała fragmenty materii graficznych, odbijając z nich wielowarstwowe i wielowymiarowe kompozycje, otwarte na kolejne transformacje. Bardzo istotny jest w tym wypadku proces odbijania grafik, który jest elementem kreacji. W trakcie pracy multiplikuje, przysłania fragmenty, drukuje dwustronnie, zagina, tworzy graficzne obiekty. Prace zestawiane ze sobą tworzą kolejne obrazy, odsłaniane i pozaginane prowokują do dalszych metamorfoz.
Iwona Burnat opowiada historie poprzez fragment. Wybrana świadomie forma narracji, fragmentaryczność i wielowarstwowość, wzbudza niewątpliwie zaciekawienie widza, nadaje pracom aurę tajemnicy, zakłóca banalną czytelność. Autorka podejmuje problem poszukiwania granic widzialności określając obraz przez odniesienia do nieczytelności i fragmentaryczności. Praca posiada zdecydowany, otwarty charakter. Prowokuje do poszukiwania kolejnych rozwiązań i nowych układów. Wypracowana forma grafik jest oryginalna. Wykorzystując klasyczne środki graficzne wykreowała bardzo nowatorskie i dojrzałe artystycznie dzieło.

Prof. Andrzej Węcławski