Mariusz Lipski z ogromną wirtuozerią i lekkością porusza się po obszarach współczesnej grafiki artystycznej. W zaskakujący sposób łączy różne estetyczne i techniczne rozwiązania, modyfikuje i wykorzystuje w nowy autorski sposób. W trakcie pracy podejmuje wiele prób, eksperymentuje z obrazem.
Praca dyplomowa Mariusza Lipskiego ma formę cyklu grafik o zróżnicowanych formatach, dokładnie zakomponowanych w przestrzeni ekspozycyjnej, swoistym ”white cube” Pracowni nr 6 /www:pracownia6.com/. Do realizacji projektu wykorzystał graficzne techniki klasyczne, poszerzając warsztat o technikę offsetu, druk cyfrowy i szablon.
Zainspirował się problematyką struktury pamięci, złożonością zapamiętywanych obrazów, zmiennością postrzegania kształtów i zdarzeń. W głównych pracach cyklu zastosował zabieg zestawiania ze sobą pozornie podobnych obrazów, umieszczonych na tle jednego elementu spinającego całość kompozycji. Prowadzi z widzem grę, przekraczając granicę pomiędzy konkretem, a abstrakcją. Dostarcza wskazówek i jednocześnie ucieka od prostej jednoznaczności.

Prof. Andrzej Węcławski