Praca dyplomowa Michała Kochańskiego zatytułowana „Intuicje” stanowi harmonijne połączenie formy i idei. Autor stworzył bardzo spójny i sugestywny cykl, o nowatorskiej formie i szerokiej płaszczyźnie interpretacyjnej. Zainteresowało go poszukiwanie relacji między formami organicznymi, naturalnymi a tymi, które są wytworami naszej cywilizacji. Przygotował serię wielowarstwowych grafik, drukowanych na siatkach budowlanych i papierze. Grafiki po złożeniu ujawniają ostateczną, zamierzoną przez autora formę znaku. Struktura obrazu zmienia się wraz ze zmianą miejsca obserwacji. Zmusza to widza do podążania za obrazem, śledzenia zachodzących na jego powierzchni przemian. Obrazy uzyskały dozę tajemnicy i niejednoznaczności. Poszukiwania i dochodzenie do ostatecznego kształtu były długotrwałym procesem zmagania się z przeciwnościami, szeregiem podejmowanych prób. Michał Kochański konsekwentnie doprowadził wizję do końca realizacji.
Prof. Andrzej Węcławski