Anna Marczak i Agnieszka Wasilewska zrealizowały pracę dyplomową zatytułowaną „Saski projekt”. Projekt ma charakter gry miejskiej, od samego początku przewidzianej do realizacji w przestrzeni Parku Saskiego. Realizacja projektu planowana jest na wiosnę 2017 roku. Całość składa się z wielu elementów: obiektów artystycznych, tablic informacyjnych, ulotek i plakatów, filmów informacyjnych, strony internetowej. Autorki przy pomocy określonych działań artystycznych w przestrzeni Parku Saskiego w Warszawie przypominają istniejące na jego terenie obiekty, badają jego historię. Park Saski był autentycznym salonem Warszawy, miejscem żywym i barwnym. Po zniszczeniach wojennych nie odzyskał dawnej świetności. Projekt zachęca odbiorcę do odbycia autentycznej podroży w czasie i odszukania na terenie Parku Saskiego nieistniejących obecnie obiektów, ich lokalizacji i zapoznania się z ich przeznaczeniem. Pragnę dodać, że autorki uzyskały zgodę odnośnych władz na realizacje projektu. Realizacje nie ingeruje w sposób trwały w substancję parku i będzie miała formę jednorazowego wydarzenia. Uważam projekt Anny Marczak i Agnieszki Wasilewskiej za bardzo interesującą propozycję, łączącą realizację artystyczną z działalnością społeczną w przestrzeni publicznej.

Prof. Andrzej Węcławski