Proces twórczy, czas dochodzenia do ostatecznego kształtu dzieła jest złożony i nieprzewidywalny. Jest jeszcze bardziej skomplikowany, kiedy odbywa się poprzez relację pośrednią, promotor-student. Bywa, że ze strzępów rozmów, werbalnie przedstawianych projektów, drobnych szkiców, notatek, rodzi się coś zupełnie nowego. Rolą promotora jest obdarzenie zaufaniem studenta, zwłaszcza kiedy podejmuje twórcze ryzyko. Praca dyplomowa Natalii Bimer „Dojrzewanie” rodziła się długo. Autorka dzieliła się przemyśleniami i pomysłami, była konsekwentna i wytrwała w realizacji ostatecznej wersji projektu. W pracy połączyła różne wątki: osobiste problemy okresu dojrzewania, fascynację motywem ryby, przewijającym się przez jej prace od wielu lat, z całą jej złożoną symboliką, temat kokonu, pancerza, zbroi, ochrony. Formalnie skorzystała z japońskiej techniki Gyotaku, polegającej na wykonywaniu odbitek graficznych bezpośrednio
z ryb, a będącą częścią prastarego rytuału związanego z jedzeniem, oddaniem szacunku złowionym zwierzętom, celebracją sukcesu rybaka. Powstała oryginalna instalacja graficzna. Jej centrum stanowi dużych rozmiarów kokon umieszczony w przestrzeni pracowni. Został on wykonany z warstwy „łusek” odbitych na cienkim papierze ryżowym z ryb stanowiących w tym wypadku naturalną matrycę, a następnie rozpięty na misternie skonstruowanym drucianym stelażu. Fragmenty odbitek, wykonanych w technice Gyotaku, tworzą otulinę, izolację na ścianach umownego łuskowego pancerza. Uzyskane tą metodą grafiki posiadają naturalną, unikatową jakość. Przez mały otwór widz może zajrzeć do środka. We wnętrzu jest umieszczona niewielkich rozmiarów figurka, portret autorki w formie embrionalnej. Figurka została zrealizowana w formie wydruku pochodzącego z drukarki 3D. Całość ekspozycji dopełniają grafiki z przedstawieniami ryb. Instalacja „Dojrzewanie”, usytuowana pomiędzy grafiką a działaniami przestrzennymi, w umiejętny sposób sumuje zainteresowania autorki. Wszystkie elementy pracy tworzą dobrze przemyślaną całość. Realizacja pracy dyplomowej była dla Natalii Bimer czasem podsumowań, końcem pewnego okresu, jednocześnie stanowiąc mocne wejście w artystyczną dojrzałość.

Prof. Andrzej Węcławski
Tekst do katalogu wystawy Coming Out 2017