NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, UDZIAŁ STUDENTÓW PRACOWNI NR 6
W WAŻNYCH WYSTAWACH I KONKURSACH GRAFICZNYCH

XIV EDYCJA KONKURSU GRAFIKA WARSZAWSKA

Aleksandra Nałęcz – Jawecka / Grand Prix Roku 2007 Prezydenta m. st. Warszawy

Nagroda Roku 2007 Muzeum Narodowego w Warszawie

Nagroda Roku 2007 Artinfo.pl – Portalu Rynku Sztuki

Paulina Bartnik / III Nagroda Roku 2007
Maria Kowalska / Nagroda Roku 2007 Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wojciech Domagalski / Nagroda Roku 2007 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
Aleksandra Moes / Nagroda Roku 2007 OW ZPAP

NAGRODY W EDYCJACH MIESIĘCZNYCH KONKURSU

03 ///////

Dorota Stefaniak / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

04 ///////

Aleksandra Nałęcz – Jowecka / I Nagroda Regulaminowa
Aleksander Myjak / III Nagroda Regulaminowa
Monika Faber / Nagroda Rektora ASP w Warszawie

06 ///////

Maria Kowalska / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

07 ///////

Maria Kowalska / Nagroda Rektora ASP w Warszawie

08 ///////

Maria Kowalska / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

09 ///////

Wojciech Domagalski / I Nagroda Regulaminowa
Aleksandra Nałęcz – Jawecka / Wyróżnienie Muzeum Narodowego w Warszawie
Maria Kowalska / Nagroda Rektora ASP w Warszawie

10 ///////

Wojciech Domagalski / II Nagroda Regulaminowa
Maria Kowalska / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

11 ///////

Paulina Bartnik / I Nagroda Regulaminowa, Wyróżnienie Muzeum Narodowego w Warszawie
Aleksandra Moes / III Nagroda Regulaminowa
Anna Jędrzejec / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
Aleksandra Nałęcz – Jawecka / Nagroda Rektora ASP w Warszawie

12 ///////

Aleksandra Nałęcz – Jawecka / I Nagroda Regulaminowa
Paulina Bartnik / II Nagroda Regulaminowa, Wyróżnienie Muzeum Narodowego w Warszawie
Maria Kowalska / II Nagroda Regulaminowa
Karolina Witawska / Nagroda Rektora ASP w Warszawie

Ogółem w XIV edycji Konkursu Grafika Warszawska 2007 studenci prof. Andrzeja Węcławskiego i as. Dr Mateusza Dąbrowskiego zdobyli 29 nagród i wyróżnień (na przyznanych 93).

5 BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ W POZNANIU 2007

Mateusz Dąbrowski
Monika Faber
Anna Fijałkowska