NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, UDZIAŁ STUDENTÓW PRACOWNI NR 6
W WAŻNYCH WYSTAWACH I KONKURSACH GRAFICZNYCH

XVII Edycja Konkursu Grafika Warszawska 2010

Tomasz Kędzierski / Druga Nagroda Roku 2010 / Second Prize For The Year 2010
Paulina Bartnik / III Nagroda Roku 2010 / III Prize For The Year 2010

NAGRODY W EDYCJACH MIESIĘCZNYCH KONKURSU

01 ///////

Kamil Gorgoń / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

03 ///////

Zofia Klajs / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

Kamil Gorgoń / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

04 ///////

Anna Sokołowska / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize

Kamil Gorgoń / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

05 ///////

Paulina Bartnik / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Wojciech Domagalski / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

06 ///////

Daniel Marciniak/ II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize
Katarzyna Mardeusz-Karpińska / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego / Mazovia Province’s Marshal’s Award

07 ///////

Wojciech Domagalski / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize
Tomasz Kędzierski / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego / Mazovia Province’s Marshal’s Award
Joanna Tumiłowicz/ Nagroda Rektora ASP w Warszawie / Warszaw Fine Arts’ Academy’s Rector’s Award

08 ///////

Szymon Tomsia / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Wojciech Domagalski / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

09 ///////

Wojciech Domagalski / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

10 ///////

Wojciech Domagalski / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Szymon Gorgoń / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize
Mariusz Lipski / Nagroda Rektora ASP w Warszawie / Warszaw Fine Arts’ Academy’s Rector’s Award
Maria Kowalska / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego / Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

11 ///////

Aleksandra Nałęcz-Jawecka / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Paulina Bartnik / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize
Tomasz Kędzierski / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize
Wojciech Domagalski / Nagroda Rektora ASP w Warszawie / Warszaw Fine Arts’ Academy’s Rector’s Award

12 ///////

Tomasz Kędzierski / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Paulina Bartnik / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk 2010

Barbara Siwek

Coming Out najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2010

Paulina Bartnik „Pomiędzy”, promotor prof. Andrzej Węcławski/
Wojciech Domagalski „Tu”, aneks do dyplomu, promotor prof. Andrzej Węcławski