NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, UDZIAŁ STUDENTÓW PRACOWNI NR 6
W WAŻNYCH WYSTAWACH I KONKURSACH GRAFICZNYCH

XVIII Edycja Konkursu Grafika Warszawska 2011

Krzysztof Ćwiertniewskii / Pierwsza Nagroda Roku 2011 / First Prize For The Year 2011

Wojciech Domagalski / Druga Nagroda Roku 2011 / Second Prize For The Year 2011

Zofia Klajs / Trzecia Nagroda Roku 2011 / Third Prize For The Year 2011

NAGRODY W EDYCJACH MIESIĘCZNYCH KONKURSU

05 ///////

Krzysztof Ćwiertniewski / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize
Zofia Klajs/ III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

06 ///////

Zofia Klajs/ II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize
Krzysztof Ćwiertniewski / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

07 ///////

Mariusz Lipski/ II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

08 ///////

Krzysztof Ćwiertniewski / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

09 ///////

Zofia Klajs / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize

11 ///////

Zofia Klajs / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Wojciech Domagalski / II Nagroda Regulaminowa / II Statutory Prize

12 ///////

Wojciech Domagalski / I Nagroda Regulaminowa / I Statutory Prize
Zofia Klajs / III Nagroda Regulaminowa / III Statutory Prize

II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie IMPRINT 2011

Krzysztof Ćwiertniewski / Nagroda Fundacji im. T. Kulisiewicza
Paulina Bartnik
Mateusz Dąbrowski
Wojciech Domagalski
Cezary Poniatowski
Justyna Purzycka

7 Biennale Grafiki Studenckiej – Poznań 2011

Paulina Bartnik / Nagroda Rektora UA w Poznaniu
Cezary Poniatowski / Nagroda Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Aleksandra Owczarek / Nagroda Towarzystwa Jerzego Piotrowicza
Wojciech Domagalski
Tomasz Kędzierski
Katarzyna Muranty Sawicka
Dorota Pawiłowska
Anna Sokołowska
Ernest Ziemianowicz

X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn

Marta Madej

Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk 2011

Aleksandra Owczarek

Coming Out najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2011

Ewelina Trzeciecka „Targowisko”, promotor prof. Andrzej Węcławski
Ernest Ziemianowicz „Wewnątrz, zewnątrz”, promotor prof. Andrzej Węcławski